Obec Hrabušice

Faktúra

Stočné

Identifikácia

Číslo faktúry: 80/2017

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: ZŠ s MŠ Hrabušice

Adresa odberateľa: Hlavná 369, 05315 Hrabušice

IČO odberateľa: 35543949

Názov dodávateľa: Obec Hrabušice

Adresa dodávateľa: Hlavná ulica 171, 05315 Hrabušice

IČO dodávateľa: 00329151

Predmet faktúry: Stočné

Fakturovaná suma: 336.70 € s DPH

Dátumy

Dátum vystavenia: 18.12.2017

Dátum doručenia: 18.12.2017

Datum zverejnenia: 12.01.2018

Dokumenty