Obec Hrabušice

Faktúra

Stočné

Identifikácia

Číslo faktúry: 82/2017

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Lesy š.p. odštepný závod Prešov

Adresa odberateľa: Obrancov mieru 6, 08001 Prešov

IČO odberateľa:

Názov dodávateľa: Obec Hrabušice

Adresa dodávateľa: Hlavná ulica 171, 05315 Hrabušice

IČO dodávateľa: 00329151

Predmet faktúry: Stočné

Fakturovaná suma: 22.40 € s DPH

Dátumy

Dátum vystavenia: 09.01.2018

Dátum doručenia: 09.01.2018

Datum zverejnenia: 12.01.2018

Dokumenty