Obec Hrabušice

Faktúry

Datum zverejnenia Predmet faktúry/Číslo faktúry Fakturovaná suma Odberateľ Dodávateľ Dátum vystavenia Dátum doručenia
21.07.2011 Faktúra v zmysle zmluvy o nájme za tepelnú energiu, náklady na ambulanciu a zálohová faktúra.
341.90 € Obec Hrabušice EVIKO, spol. s r.o. 01.07.2011
21.07.2011 Faktúra v zmysle zmluvy o nájme za tepelnú energiu, náklady na ambulanciu a zálohová faktúra.
66.63 € Obec Hrabušice TEMERITAS, s.r.o. 01.07.2011
04.07.2011 Vyúčtovacia faktúra s nedoplatkom
1787.22 € Obec Hrabušice SPP, a.s. 27.06.2011
04.07.2011 Faktúra v zmysle zmluvy o nájme za tepelnú energiu, náklady na ambulanciu a zálohová faktúra.
744.74 € Obec Hrabušice CALLENDULA, spol. s r.o. 01.07.2011
04.07.2011 Faktúra v zmysle zmluvy o nájme za tepelnú energiu, náklady na ambulanciu a zálohová faktúra.
1022.52 € Obec Hrabušice URBANDENT 01.07.2011
04.07.2011 Faktúra v zmysle zmluvy o nájme za tepelnú energiu, náklady na ambulanciu a zálohová faktúra.
1058.62 € Obec Hrabušice GASANTÉ, s.r.o. 01.07.2011
27.06.2011 Poskytnutie služieb za výkon externého manažmentu projektu Rekonštrukcia a prístavba Hasičskej zbrojnice - Hrabušice.
3529.42 € Obec Hrabušice EKON AUDIT, k.s. 22.06.2011
27.06.2011 Faktúra za overenie konsolidovanej účtovnej závieerky za rok 2010.
1300.00 € Obec Hrabušice Ing. Jozef Majerčík 22.06.2011
27.06.2011 Faktúra za prevedené stavebné práce priloženého súpisu prác a dodávok na stavbe Rekonštrukcia a prístavba hasičskej zbrojnice - Hrabušice
31572.88 € Obec Hrabušice REKOM, s.r.o. 22.06.2011
22.06.2011 Faktúra za zber, odvoz, prenájom nádob a zneškodňovanie odpadu za mesiac máj 2011.
2678.45 € Obec Hrabušice Brantner Nova, s.r.o. 16.06.2011
22.06.2011 Faktúra za prevedené stavebné práce na stavbe: rekonštrukcia a prístavba hasičkej zbrojnice - Hrabušice.
13951.67 € Obec Hrabušice REKOM, s.r.o. 22.06.2011
22.06.2011 Faktúra za prevedené stavebné práce na stavbe: rekonštrukcia a prístavba hasičkej zbrojnice - Hrabušice.
15426.97 € Obec Hrabušice REKOM, s.r.o. 22.06.2011
22.06.2011 Faktúra za prevedené stavebné práce na stavbe: rekonštrukcia a prístavba hasičkej zbrojnice - Hrabušice.
204077.02 € Obec Hrabušice REKOM, s.r.o. 22.06.2011
07.06.2011 Rekonštrukcia a zateplenie zdavotného strediska v obci Hrabušice
1500.00 € Obec Hrabušice Michal Čuchran 18.05.2011
07.06.2011 Obedové balíčky za mesiac máj 2011
796.69 € Obec Hrabušice Ján Džubák 01.06.2011
Zobrazených 4741 - 4755 z celkových 4756.
1 2 310 311 312 313 314 315 317