Obec Hrabušice

Objednávka

Nakládka a odvoz prebytočnej zeminy pri kopaní hrobov

Identifikácia

Číslo objednávky:

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Hrabušice

Adresa objednávateľa: Hlavná ulica 171, 05315 Hrabušice

IČO objednávateľa: 00329151

Názov dodávateľa: STEIN Vít Aksteiner

Adresa dodávateľa: Bernoláková 503/9, 053 15 Hrabušice

IČO dodávateľa: 30669235

Predmet objednávky: Nakládka a odvoz prebytočnej zeminy pri kopaní hrobov

Cena objednávky: 0.00 € s DPH

Objednávku vystavil: PaedDr. Jana Skokanová ( starostka obce )

Dátumy

Dátum objednania: 08.09.2017

Datum zverejnenia: 06.11.2017

Dokumenty