Obec Hrabušice

Objednávka

Kontajner banánovej farby s dovozom a osadením

Identifikácia

Číslo objednávky:

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Hrabušice

Adresa objednávateľa: Hlavná ulica 171, 05315 Hrabušice

IČO objednávateľa: 00329151

Názov dodávateľa: Sofer s.r.o.

Adresa dodávateľa: Továrenská 1465/7, 06401 St. Ľubovňa

IČO dodávateľa: 44372078

Predmet objednávky: Kontajner banánovej farby s dovozom a osadením

Cena objednávky: 0.00 € s DPH

Objednávku vystavil: PaedDr. Jana Skokanová ( starostka obce )

Dátumy

Dátum objednania: 23.11.2017

Datum zverejnenia: 23.11.2017

Dokumenty