Obec Hrabušice

Objednávka

Mapová aplikácia a servis ročne

Identifikácia

Číslo objednávky:

Názov zmluvy: Mapová aplikácia

Názov objednávateľa: Obec Hrabušice

Adresa objednávateľa: Hlavná ulica 171, 05315 Hrabušice

IČO objednávateľa: 00329151

Názov dodávateľa: Cleerio SK s.r.o.

Adresa dodávateľa: Klincová 35, 82108 Bratislava

IČO dodávateľa: 46812342

Predmet objednávky: Mapová aplikácia a servis ročne

Cena objednávky: 800.00 € bez DPH

Objednávku vystavil: PaedDr. Jana Skokanová ( starostka obce )

Dátumy

Dátum objednania: 05.12.2017

Datum zverejnenia: 05.12.2017

Dokumenty