Obec Hrabušice

Objednávka

Vlajky obce

Identifikácia

Číslo objednávky:

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Hrabušice

Adresa objednávateľa: Hlavná ulica 171, 05315 Hrabušice

IČO objednávateľa: 00329151

Názov dodávateľa: 2U spol.s.r.o.

Adresa dodávateľa: Trnavská cesta 84, 821 02 Bratislava

IČO dodávateľa: 17315786

Predmet objednávky: Vlajky obce

Cena objednávky: 173.76 € s DPH

Objednávku vystavil: PaedDr. Jana Skokanová ( starostka obce )

Dátumy

Dátum objednania: 12.12.2017

Datum zverejnenia: 12.12.2017

Dokumenty