Obec Hrabušice

Objednávka

Stavebné práce na úpravu okolia výdajného automatu pitnej vody pre projekt s názvom: "Zlepšienie prístupu k pitnej vode obyvateľov MRK v obci Hrabušice, kód projektu v ITMS2014+: 312061Q438!

Identifikácia

Číslo objednávky: 22

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Hrabušice

Adresa objednávateľa: Hlavná ulica 171, 05315 Hrabušice

IČO objednávateľa: 00329151

Názov dodávateľa: BauTop, s.r.o.

Adresa dodávateľa: 053 13 Arnutovce

IČO dodávateľa: 43982671

Predmet objednávky: Stavebné práce na úpravu okolia výdajného automatu pitnej vody pre projekt s názvom: "Zlepšienie prístupu k pitnej vode obyvateľov MRK v obci Hrabušice, kód projektu v ITMS2014+: 312061Q438!

Cena objednávky: 8877.25 € s DPH

Objednávku vystavil: PaedDr. Jana Skokanová ( starostka obce )

Dátumy

Dátum objednania: 26.11.2018

Datum zverejnenia: 28.11.2018

Dokumenty