Obec Hrabušice

Objednávka

Oprava kotla

Identifikácia

Číslo objednávky: 19

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Hrabušice

Adresa objednávateľa: Hlavná ulica 171, 05315 Hrabušice

IČO objednávateľa: 00329151

Názov dodávateľa: Hodák, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Hlavná 70, Hrabušice

IČO dodávateľa: 48208850

Predmet objednávky: Oprava kotla

Cena objednávky: 0.00 € s DPH

Objednávku vystavil: PaedDr. Jana Skokanová ( starostka obce )

Dátumy

Dátum objednania: 22.10.2018

Datum zverejnenia: 28.11.2018

Dokumenty