Obec Hrabušice

Objednávka

Zabezpečenie procesu externého riadenia a implementácie projektu s názvom: "Zlepšenie prístupu k pitnej vode obyvateľov MRK v obci Hrabušice"- kód projektu v ITMS2014+: 312061Q438

Identifikácia

Číslo objednávky: 25

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Hrabušice

Adresa objednávateľa: Hlavná ulica 171, 05315 Hrabušice

IČO objednávateľa: 00329151

Názov dodávateľa: Rozvoj Spiša n.o.

Adresa dodávateľa: Medza 10, Spišská Nová Ves

IČO dodávateľa: 35582537

Predmet objednávky: Zabezpečenie procesu externého riadenia a implementácie projektu s názvom: "Zlepšenie prístupu k pitnej vode obyvateľov MRK v obci Hrabušice"- kód projektu v ITMS2014+: 312061Q438

Cena objednávky: 603.20 € s DPH

Objednávku vystavil: PaedDr. Jana Skokanová ( starostka obce )

Dátumy

Dátum objednania: 03.12.2018

Datum zverejnenia: 04.12.2018

Dokumenty