Obec Hrabušice

Objednávka

Oprava kamerového systému z lokalít: Mýto, cintorín v Hrabušiciach

Identifikácia

Číslo objednávky: 24

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Hrabušice

Adresa objednávateľa: Hlavná ulica 171, 05315 Hrabušice

IČO objednávateľa: 00329151

Názov dodávateľa: Vall Rastislav - V3sound

Adresa dodávateľa: Slovenského raja 15, Hrabušice

IČO dodávateľa: 41961706

Predmet objednávky: Oprava kamerového systému z lokalít: Mýto, cintorín v Hrabušiciach

Cena objednávky: 0.00 € s DPH

Objednávku vystavil: PaedDr. Jana Skokanová ( starostka obce )

Dátumy

Dátum objednania: 03.12.2018

Datum zverejnenia: 05.12.2018

Dokumenty