Obec Hrabušice

Objednávka

Vypracovanie plánu obnovy verejnej kanalizácie v Hrabušiciach

Identifikácia

Číslo objednávky: 27/2018

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Hrabušice

Adresa objednávateľa: Hlavná ulica 171, 05315 Hrabušice

IČO objednávateľa: 00329151

Názov dodávateľa: PROX T.E.C. Poprad, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Dlhé Hony 5079/7, Poprad

IČO dodávateľa: 31677550

Predmet objednávky: Vypracovanie plánu obnovy verejnej kanalizácie v Hrabušiciach

Cena objednávky: 300.00 € s DPH

Objednávku vystavil: PaedDr. Jana Skokanová ( starostka obce )

Dátumy

Dátum objednania: 10.12.2018

Datum zverejnenia: 10.12.2018

Dokumenty