Obec Hrabušice

Objednávka

1 ks Výdajný automat pitnej vody (box), vrátane montáže a zapojenia v rámci projektu s názvom Zlepšenie prístupu k pitnej vode obyvateľov MRK v obci Hrabušice.

Identifikácia

Číslo objednávky: 29

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Hrabušice

Adresa objednávateľa: Hlavná ulica 171, 05315 Hrabušice

IČO objednávateľa: 00329151

Názov dodávateľa: BauTop, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Arnutovce 130, 053 13 Arnutovce

IČO dodávateľa: 43982671

Predmet objednávky: 1 ks Výdajný automat pitnej vody (box), vrátane montáže a zapojenia v rámci projektu s názvom Zlepšenie prístupu k pitnej vode obyvateľov MRK v obci Hrabušice.

Cena objednávky: 9581.72 € s DPH

Objednávku vystavil: PaedDr. Jana Skokanová ( starostka obce )

Dátumy

Dátum objednania: 12.12.2018

Datum zverejnenia: 13.12.2018

Dokumenty