Obec Hrabušice

Objednávka

Porealizačné zameranie ulíc Gaštanová a Nová Hrabušice

Identifikácia

Číslo objednávky: 31

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Hrabušice

Adresa objednávateľa: Hlavná ulica 171, 05315 Hrabušice

IČO objednávateľa: 00329151

Názov dodávateľa: GEOKAN, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Markušovská cesta 1, Spišská Nová Ves

IČO dodávateľa: 36595578

Predmet objednávky: Porealizačné zameranie ulíc Gaštanová a Nová Hrabušice

Cena objednávky: 0.00 € s DPH

Objednávku vystavil: PaedDr. Jana Skokanová ( starostka obce )

Dátumy

Dátum objednania: 14.12.2018

Datum zverejnenia: 17.12.2018

Dokumenty