Obec Hrabušice

Zmluva

Nájomná zmluva

Identifikácia

Číslo zmluvy: 1650/2017

Názov objednávateľa: Blanka Cimermanová

Adresa objednávateľa: Obchodná 65/4, 053 15 Hrabušice

IČO objednávateľa:

Názov dodávateľa: Obec Hrabušice

Adresa dodávateľa: Hlavná ulica 171, 05315 Hrabušice

IČO dodávateľa: 00329151

Predmet zmluvy: Prenájom hrobového miesta

Zmluvná cena: 10.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 01.12.2017

Datum zverejnenia: 04.12.2017

Dokumenty Pdf Cimerman.pdf ( veľkosť: 999,2 KB, aktualizované: Streda 16. Máj 2018 09:22 )