Obec Hrabušice

Zmluva

Nájomná zmluva

Identifikácia

Číslo zmluvy: 1663/2017

Názov objednávateľa: Janka Deáková

Adresa objednávateľa: Moyzesová 8/28808, 058 01 Poprad

IČO objednávateľa:

Názov dodávateľa: Obec Hrabušice

Adresa dodávateľa: Hlavná ulica 171, 05315 Hrabušice

IČO dodávateľa: 00329151

Predmet zmluvy: Prenájom hrobového miesta

Zmluvná cena: 40.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 06.12.2017

Datum zverejnenia: 15.12.2017

Dokumenty Pdf Deáková.pdf ( veľkosť: 983,5 KB, aktualizované: Piatok 15. December 2017 10:52 )