Obec Hrabušice

Zmluva

Dodatok č. 1

Identifikácia

Číslo zmluvy: 5100260486C

Názov objednávateľa: Obec Hrabušice

Adresa objednávateľa: Hlavná ulica 171, 05315 Hrabušice

IČO objednávateľa: 00329151

Názov dodávateľa: Východoslovenská energetika a.s.

Adresa dodávateľa: Mlynská 31, 04291 Košice

IČO dodávateľa: 44483767

Predmet zmluvy: Dodatok č. 1

Zmluvná cena: 0.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 27.12.2017

Datum zverejnenia: 27.12.2017

Dokumenty Pdf VSE.pdf ( veľkosť: 205,6 KB, aktualizované: Streda 27. December 2017 10:37 )