Obec Hrabušice

Zmluva

Nájomná zmluva

Identifikácia

Číslo zmluvy: 29/2018

Názov objednávateľa: Marián Jakubec

Adresa objednávateľa: Hlavná č. 174/40, 053 15 Hrabušice

IČO objednávateľa:

Názov dodávateľa: Obec Hrabušice

Adresa dodávateľa: Hlavná ulica 171, 05315 Hrabušice

IČO dodávateľa: 00329151

Predmet zmluvy: Prenájom hrobového miesta

Zmluvná cena: 40.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 09.01.2018

Datum zverejnenia: 10.01.2018

Dokumenty Pdf Jakubec.pdf ( veľkosť: 998,8 KB, aktualizované: Streda 16. Máj 2018 09:01 )