Obec Hrabušice

Zmluva

Nájomná zmluva

Identifikácia

Číslo zmluvy: 37/2018

Názov objednávateľa: Vladimír Vencko

Adresa objednávateľa: Šrobárová 2680/45, 058 01 Poprad

IČO objednávateľa:

Názov dodávateľa: Obec Hrabušice

Adresa dodávateľa: Hlavná ulica 171, 05315 Hrabušice

IČO dodávateľa: 00329151

Predmet zmluvy: Prenájom hrobového miesta

Zmluvná cena: 60.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 10.01.2018

Datum zverejnenia: 10.01.2018

Dokumenty Pdf Vencko.pdf ( veľkosť: 978 KB, aktualizované: Streda 16. Máj 2018 09:09 )