Obec Hrabušice

Zmluva

Dohoda o ukončení nájomnej zmluvy

Identifikácia

Číslo zmluvy: 7/2017/DVT,1447/2017

Názov objednávateľa: Obec Hrabušice

Adresa objednávateľa: Hlavná ulica 171, 05315 Hrabušice

IČO objednávateľa: 00329151

Názov dodávateľa: SR,Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.

Adresa dodávateľa: Radničné námestie 8,96955 Banská Štiavnica

IČO dodávateľa:

Predmet zmluvy: dohoda o ukončení nájmu drobného vodného roku Hrabušický potok

Zmluvná cena: 0.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 22.12.2017

Datum zverejnenia: 11.01.2018

Dokumenty Pdf Dohoda.pdf ( veľkosť: 889,5 KB, aktualizované: Štvrtok 11. Január 2018 08:52 )