Obec Hrabušice

Zmluva

Zmluva o poskytovaní stravovania

Identifikácia

Číslo zmluvy: Zmluva o poskytovaní

Názov objednávateľa: ZŠ s MŠ Vydrník

Adresa objednávateľa: Vydrník 121, 059 14 Vydrník

IČO objednávateľa: 37876481

Názov dodávateľa: Obec Hrabušice

Adresa dodávateľa: Hlavná ulica 171, 05315 Hrabušice

IČO dodávateľa: 00329151

Predmet zmluvy: Zmluva o poskytovaní stravovania pre žiakov Mš a zamestnancov ZŠ s MŠ Vydrník v ŠJ pri ZŠ s MŠ Hrabušice

Zmluvná cena: 0.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 08.01.2019

Datum zverejnenia: 18.01.2019

Dokumenty Pdf Zmuva o poskytovaní stravovania.pdf ( veľkosť: 701,2 KB, aktualizované: Piatok 18. Január 2019 11:18 )