Obec Hrabušice

Zmluva

Nájomná zmluva

Identifikácia

Číslo zmluvy: 57/2019

Názov objednávateľa: Emília Fridmanská

Adresa objednávateľa: Obrancov mieru 239, 054 14 Spišský Štvrtok

IČO objednávateľa:

Názov dodávateľa: Obec Hrabušice

Adresa dodávateľa: Hlavná ulica 171, 05315 Hrabušice

IČO dodávateľa: 00329151

Predmet zmluvy: Prenájom hrobového miesta

Zmluvná cena: 20.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 16.01.2019

Datum zverejnenia: 23.01.2019

Dokumenty Pdf Fridmanská NZ 1.pdf ( veľkosť: 1 MB, aktualizované: Streda 23. Január 2019 09:25 )