Obec Hrabušice

Zmluva

Nájomná zmluva

Identifikácia

Číslo zmluvy: 1685/2018

Názov objednávateľa: Peter Justh

Adresa objednávateľa: Garbiarská 1406/16, 060 01 Kežmarok

IČO objednávateľa:

Názov dodávateľa: Obec Hrabušice

Adresa dodávateľa: Hlavná ulica 171, 05315 Hrabušice

IČO dodávateľa: 00329151

Predmet zmluvy: Prečnájom hrobového miesta

Zmluvná cena: 20.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 21.12.2018

Datum zverejnenia: 23.01.2019

Dokumenty Pdf Justh NZ 1.pdf ( veľkosť: 1,4 MB, aktualizované: Streda 23. Január 2019 09:29 )