Obec Hrabušice

Zmluva

Nájomná zmluva

Identifikácia

Číslo zmluvy: 119/2019

Názov objednávateľa: Michaela Karchňáková

Adresa objednávateľa: Slovenského raja 255/17, 053 15 Hrabušice

IČO objednávateľa:

Názov dodávateľa: Obec Hrabušice

Adresa dodávateľa: Hlavná ulica 171, 05315 Hrabušice

IČO dodávateľa: 00329151

Predmet zmluvy: Prenájom hrobového miesta

Zmluvná cena: 20.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 23.01.2018

Datum zverejnenia: 23.01.2019

Dokumenty Pdf Karchňáková 1 NZ.pdf ( veľkosť: 1 MB, aktualizované: Streda 23. Január 2019 15:56 )