Obec Hrabušice

Zmluva

Nájomná zmluva

Identifikácia

Číslo zmluvy: 129/2019

Názov objednávateľa: Valéria Čurná

Adresa objednávateľa: Hlavná 383/119, 053 15 Hrabušice

IČO objednávateľa:

Názov dodávateľa: Obec Hrabušice

Adresa dodávateľa: Hlavná ulica 171, 05315 Hrabušice

IČO dodávateľa: 00329151

Predmet zmluvy: Prenájom hrobového miesta

Zmluvná cena: 20.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 25.01.2019

Datum zverejnenia: 28.01.2019

Dokumenty Pdf Čurná 2.pdf ( veľkosť: 1 MB, aktualizované: Pondelok 28. Január 2019 09:10 )