Obec Hrabušice

Objednávky

Datum zverejnenia Predmet objednávky/Číslo objednávky Cena objednávky Objednávateľ Dodávateľ Dátum objednania
14.06.2012 Realizovanie prietoku vody v kanalizačnej sieti do ČOV
24/2012
0.00 € s DPH Obec Hrabušice Podtatranská vodárenska prevádzková spoločnosť a.s. 07.06.2012
14.06.2012 Bilancia skrývky na stavbu "Záchytné parkovisko - Podlesok"
22/2012
0.00 € s DPH Obec Hrabušice Výskkumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy 16.05.2012
14.06.2012 projekt k DVR "Záchytné parkovisko - Podlesok"
23/2012
0.00 € s DPH Obec Hrabušice D 23.05.2012
25.05.2012 Kancelárske potreby
2/2/2012
76.70 € s DPH Obec Hrabušice PP COMP s.r.o. 20.01.2012
24.05.2012 Oprava el. rozvádzač na ČOV
18/2012
0.00 € s DPH Obec Hrabušice PROX T.E.C. Poprad s.r.o. 26.03.2012
24.05.2012 Oprava tlačiarne Magicolor 2550, výmena transportu Belet
19/2012
0.00 € s DPH Obec Hrabušice DATAS 13.04.2012
24.05.2012 Objednávame si u vás vozidlo na prečistenie kanalizácie
20/2012
0.00 € s DPH Obec Hrabušice Podtatranská vodárenska prevádzková spoločnosť a.s. 02.05.2012
24.05.2012 Prevedenie prác vozidlom CAK 8
21/2012
0.00 € s DPH Obec Hrabušice Podtatranská vodárenska prevádzková spoločnosť a.s. 20.05.2012
23.03.2012 Oprava dúchadla na ČOV
17/2012
0.00 € s DPH Obec Hrabušice PROX T.E.C. Poprad s.r.o. 16.03.2012
19.03.2012 Spracovanie zmien a doplnkov č.4/2012 ÚPN-Obce Hrabušice na základe vašej cenovej ponuky
16/2012
0.00 € s DPH Obec Hrabušice Ing. Arch. Ján Bátora 08.03.2012
19.03.2012 Oprava tlačiarne HP 1320 a oprava kopírovacieho stroja BIZHUP 163 - výmena opotrebovaných dielov
15/2012
0.00 € s DPH Obec Hrabušice DATAS 12.03.2012
29.02.2012 Vypracovanie GP na vysporiadanie miestnej komunikácie na Ul.Bernolákovej k parcele číslo 90485/1
10/2012
175.80 € s DPH Obec Hrabušice GEOKAN, s.r.o. 31.01.2012
21.02.2012 Vypracovanie GP na oddelenie pozemkov parcela číslo KNC 1753/4 v areály ČOV
9/2012
0.00 € s DPH Obec Hrabušice GEOKAN, s.r.o. 23.01.2012
21.02.2012 Stravné lístky 20ks v hodnote 3,- eur
8/2012
1200.00 € s DPH Obec Hrabušice Le cheque dejeuner s.r.o. 26.01.2012
29.01.2012 Uvedenie kotla do prevádzky v Hasičskej zbrojnici Hrabušice
1/2012
0.00 € s DPH Obec Hrabušice Peter Jučák, Plyn teplo-servis 03.01.2012
Zobrazených 316 - 330 z celkových 336.
1 2 15 16 17 18 19 20 22