Obec Hrabušice

Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
22.08.2011 Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd.
0.00 € Obec Hrabušice Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. 28.07.2011
08.08.2011 Dodatok č. 12 k zmluve o zbere, odvoze a zneškodňovaní komunálneho odpadu z obce Hrabušice.
0.00 € Obec Hrabušice Brantner Nova, s.r.o. 08.07.2011
11.07.2011 Zmluva o poskytnutí dotácie.
3000.00 € Obec Hrabušice Telovýchovná jednota Štart Hrabušice 29.07.2011
11.07.2011 Dodatok č. 5 ku kúpnej zmluve o odbere elektrickej energie č. 286/06/KZ/DS.
269340.00 € Obec Hrabušice Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. 01.01.2011
11.07.2011 Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy.
0.00 € Obec Hrabušice Východoslovenská distribučná, a.s. 15.06.2011
11.07.2011 Zmluva o používaní SW č. 2000/531.
0.00 € Obec Hrabušice REMEK, s.r.o. 29.06.2011
06.07.2011 Zmluva o dielo: vybudovanie vodozádržných prvkov, opatrení a systémov v krajine pre zabezpečenie zníženia rizík povodní a sucha v katastri obce Hrabušice časti Podlesok a kopca Weingrub.
90000.00 € Obec Hrabušice EKOSTAV Oščadnica, s.r.o. 01.06.2011
06.07.2011 Dodatok k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku k projektu s kódom ITMS 27120130363
0.00 € Obec Hrabušice Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 16.06.2011
06.07.2011 Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve o nájme pozemkov.
4805.73 €/rok Obec Hrabušice Pozemkové spoločenstvo Bývalý urbariát Hrabušice 16.03.2011
06.07.2011 Dodatok č. 2 k nájomnej zmluve o nájme pozemkov.
24895.44 €/rok Obec Hrabušice Pozemkové spoločenstvo Bývalý urbariát Hrabušice 16.03.2011
06.07.2011 Nájomná zmluva o nájme poľnohospodárskych pozemkov.
4043.00 €/rok Obec Hrabušice Marcel Kremnický 16.02.2011
06.07.2011 Nájomná zmluva o nájme poľnohospodárskych pozemkov.
192.07 €/rok Obec Hrabušice AGROURBÁR, spo. s r.o. 16.03.2011
04.07.2011 Zmluva o dielo: Kanalizácia a intenzifikácia ČOV Hrabušice.
9475.00 € Obec Hrabušice Ing. Viktor Fabian 16.06.2011
04.07.2011 Zámenná zmluva: pri oprave miestnej komunikácie a položením nového povrchu bola obec nútená použiť časti parciel vo vlastníctve p. Emila Guzu a manželky p. Janky Guzovej.
0.00 € Obec Hrabušice Emil Guza, Janka Guzová 20.06.2011
04.07.2011 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na realizáciu prác prvého realizačného projektu: Program revitalizácie krajiny a integrovaného manažmentu povodí Slovenskej republiky pre rok 2011.
92700.00 € Obec Hrabušice Úrad vlády Slovenskej republiky 01.06.2011
Zobrazených 991 - 1005 z celkových 1010.
1 2 60 61 62 63 64 65 67