Obec Hrabušice

Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
30.06.2011 Zmluva o kontokorentnom úvere č. 18/043/10, dodatok č. 1.
165.97 € Obec Hrabušice Dexia banka Slovensko, a.s. 29.06.2011
22.06.2011 Zmluva o poskytovaní služieb: audit konsolidovanej účtovnej závierky obce Hrabušice za rok 2010 a audit údajov vo výročnej správe v súlade s auditovanou účtovnou závierkou.
1300.00 € Obec Hrabušice Ing. Jozef Majerčík 14.06.2011
20.06.2011 Prevod vlastníckeho práva pozemku na liste vlastníctva č. 591, parc. č. 1882/2 ako parcela registra C o výmere 49 m2 a novovytvorená parc. č. 1887/3 o výmere 9 m2.
1914.00 € Obec Hrabušice Anton Grigliak, Eva Grigliaková 06.06.2011
15.06.2011 Prevod vlastníckeho práva na druh pozemku zastavené plochy a nádvoria, list vlastníctva č. 1, parc. č. 1208 ako parcela registra C o výmere 31 m2.
1023.00 € Obec Hrabušice Eduard Lička, RNDr. Mária Ličková 29.04.2011
30.05.2011 Zabezpečenie spotreby elektrickej energie
45.00 €/mesiac Obec Hrabušice Samuel Plichta 16.05.2011
Zobrazených 1006 - 1010 z celkových 1010.
1 2 60 61 62 63 64 65 66 68 Nasledujúca »