Obec Hrabušice

Objednávky

Datum zverejnenia Predmet objednávky/Číslo objednávky Cena objednávky Objednávateľ Dodávateľ Dátum objednania
15.06.2016 VO "Zberný dvor" - výber dodávateľa, výber investorského stavebného dozoru, výber technológií
950.00 € s DPH Obec Hrabušice LEDAS, s.r.o. 26.05.2016
15.06.2016 Geologické práce v zmysle ponuky - suchý polder a oporný múr
0.00 € s DPH Obec Hrabušice Geoiln - inžinierskogeologický prieskum 10.06.2016
15.06.2016 Letecké práce - transport materiálu pomocou vrtuľníka Mi-8T v katastri obce
0.00 € s DPH Obec Hrabušice TECH-MONT Helicopter company s.r.o. 01.02.2016
15.06.2016 Zabezpečenie vystúpenia Kandráčovcov
2700.00 € s DPH Obec Hrabušice OZ Prameň tradícií 06.05.2016
31.05.2016 Lístky na Daň z ubytovania 5000 ks po 100 ks, čísl. od 85001 -90000
0.00 € s DPH Obec Hrabušice LUX ART 31.05.2016
03.05.2016 Zborník všetkých príhovorov
88.00 € s DPH Obec Hrabušice InovaGroup, a.s 25.04.2016
03.05.2016 Úprava verejného priestranstva - rigol a odvoz prebytočnej zeminy na Zimnej ulici v Hrabušiciach
0.00 € s DPH Obec Hrabušice BagreCentrum s.r.o. 29.04.2016
02.05.2016 Záručná oprava telefónu Alcatel T75-CE
0.00 € s DPH Obec Hrabušice ASYSTEL s.r.o. 27.04.2016
28.04.2016 Vypracovanie projektu "Zberný dvor" pre stavebné povolenie.
0.00 € s DPH Obec Hrabušice Ing. arch. Martin Baloga 18.04.2016
28.04.2016 Dodanie 54 ks meračov na PRVN + hlavice na Zdravotné stredisko v Hrabušiciach
0.00 € s DPH Obec Hrabušice RUMIT Slovakia, s.r.o. 18.04.2016
28.04.2016 Právne služby na odstúpenie od zmluvy o uzavretí zmluvy o budúcej kúpnej zmluve a vypracovanie jednostranného započítania
0.00 € s DPH Obec Hrabušice JUDr. Pavol Hovan, HOVAN a HOSPUDKA, s.r.o 25.04.2016
28.04.2016 Vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie "Zberný dvor" - spevnené plochy
0.00 € s DPH Obec Hrabušice Automation, s.r.o 15.04.2016
22.04.2016 Terénne úpravy na obecnej komunikácii - ul. Tomášovská
0.00 € s DPH Obec Hrabušice BagreCentrum s.r.o. 15.04.2016
22.04.2016 Práce s bágrom na obecnej komunikácii - ul. Hviezdoslavova
0.00 € s DPH Obec Hrabušice LM no Limit s.r.o. 18.04.2016
22.04.2016 Úprava vstupu do kinosály, dodávka štrkodrvy frakcia O-2Z, odvedenie dažďovej vody zo strechy OcÚ pod novou spevnenou plochou
0.00 € s DPH Obec Hrabušice KRYPTON s.r.o. 21.04.2016
Zobrazených 91 - 105 z celkových 336.
1 2 3 4 5 7 9 10 11 22 23