Obec Hrabušice

Objednávky

Datum zverejnenia Predmet objednávky/Číslo objednávky Cena objednávky Objednávateľ Dodávateľ Dátum objednania
13.10.2016 15 ks oceľových košov 15 ks oceľových stĺpov chemické kotvy, skrutky a montáž
0.00 € s DPH Obec Hrabušice KOVOFINIŠ, Ladislav Suchý 14.07.2016
11.10.2016 Vývoz veľkoobjemového kontajnéra 4x
0.00 € s DPH Obec Hrabušice STEIN Vít Aksteiner 11.07.2016
11.10.2016 Vypracovanie investičného zámeru na miestne komunikácie v obci Hrabušice
0.00 € s DPH Obec Hrabušice Automation s.r.o. 20.09.2016
11.10.2016 4 ks lavičiek, 3 ks košov
0.00 € s DPH Obec Hrabušice Burg, s.r.o. 21.09.2016
21.09.2016 Dopravné značenie - Podlesok
0.00 € s DPH Obec Hrabušice Automotion s.r.o. 27.06.2016
21.09.2016 Vyhotovenie projektu pre stav. povolenie - chodník - pošta-Mýto
0.00 € s DPH Obec Hrabušice Bohuslav Mäsiarčík 04.04.2016
08.07.2016 Vývoz veľkoobjemového kontajnera - cintorín 1x, Weingrub 1x, komunitné centrum 1x
0.00 € s DPH Obec Hrabušice STEIN Vít Akstiener 07.07.2016
07.07.2016 Vývoz veľkoobjemového kontajnera
0.00 € s DPH Obec Hrabušice STEIN, Vít Aksteiner 06.07.2016
07.07.2016 Výmena podlahových krytín v spoločných priestoroch 10 BJ - na chodbách a schodisku
0.00 € s DPH Obec Hrabušice Vincent Drenczeny 04.07.2016
15.06.2016 Vyhotovenie projektu pre stavebné povolenie na stavbu "Chodník pre peších cesty III/35614 Hrabušice"
0.00 € s DPH Obec Hrabušice Bohuslav Mäsiarčik 04.04.2016
15.06.2016 Mapa Slovenský raj - prezentačná plocha
799.00 € s DPH Obec Hrabušice CBS spol, s.r.o. 11.05.2016
15.06.2016 VO "Zberný dvor" - výber dodávateľa, výber investorského stavebného dozoru, výber technológií
950.00 € s DPH Obec Hrabušice LEDAS, s.r.o. 26.05.2016
15.06.2016 Geologické práce v zmysle ponuky - suchý polder a oporný múr
0.00 € s DPH Obec Hrabušice Geoiln - inžinierskogeologický prieskum 10.06.2016
15.06.2016 Letecké práce - transport materiálu pomocou vrtuľníka Mi-8T v katastri obce
0.00 € s DPH Obec Hrabušice TECH-MONT Helicopter company s.r.o. 01.02.2016
15.06.2016 Zabezpečenie vystúpenia Kandráčovcov
2700.00 € s DPH Obec Hrabušice OZ Prameň tradícií 06.05.2016
Zobrazených 91 - 105 z celkových 347.
1 2 3 4 5 7 9 10 11 23 24