Obec Hrabušice

Objednávky

Datum zverejnenia Predmet objednávky/Číslo objednávky Cena objednávky Objednávateľ Dodávateľ Dátum objednania
30.03.2016 Vypracovanie projektového zámeru pre zisťovacie konanie vplyvu na životné prostredie na akciu: "Protipovodňové opatrenie Hrabušický potok - Hrabušice"
0.00 € s DPH Obec Hrabušice Viktor Fabián 30.03.2016
02.03.2016 Plošina na odstránenie zimnej výzdoby v obci Hrabušice
0.00 € s DPH Obec Hrabušice UNI elektro s.r.o 12.01.2016
02.03.2016 Odborná prehliadka a skúška plynových zariadení v objektoch: Obecný úrad, Zdravotné stredisko, Komunitné centrum, budova Pošty, 10 BJ Gaštanová ul.,Hasičská zbrojnica
0.00 € s DPH Obec Hrabušice Ján Tekely 25.01.2016
02.03.2016 Letecké práce v katastri obce Hrabušice - transport materiálu pomocou vrtuľníka Mi-8T, v zmysle cenovej ponuky zo dňa 29.1.2016
0.00 € s DPH Obec Hrabušice TECH-MONT Helicopter company s.r.o 01.02.2016
02.03.2016 Práce v nájomnom byte - demontáž obkladov, vyčistenie, vyspravenie podkladu pod obklad, montáž obkladu - byt 10 BJ, Gaštanová ul. p. Mária Jakubcová
0.00 € s DPH Obec Hrabušice Ján Barnáš 28.01.2016
02.03.2016 Oprava poplachového systému na hlásenie narušenia v knižnici v Hrabušiciach - oprava PSN
0.00 € s DPH Obec Hrabušice LUROTECH, s.r.o. 05.02.2016
02.03.2016 Materiály pre matriku-
100014781
27.73 € s DPH Obec Hrabušice ŠEVT, a.s 02.03.2016
13.04.2015 brúsenie dubových parkiet v tanečnej sále kultúrneho domu
0.00 € s DPH Obec Hrabušice PARKET PEMO 25.03.2015
12.02.2015 Spracovanie odborného posudku strategického dokumentu - Územný plán obce Hrabušice - koncept
0.00 € s DPH Obec Hrabušice Ing. arch. Dušan Grenčanský 05.02.2015
11.02.2015 odbery a rozbory odpadových vôd z ČOV Hrabušice v r. 2015
0.00 € s DPH Obec Hrabušice PROX T.E.C s.r.o. 09.02.2015
12.01.2015 plošina
1/2015
0.00 € s DPH Obec Hrabušice UNI elektro s.r.o. 08.01.2015
11.01.2015 Plošina
93/2014
0.00 € s DPH Obec Hrabušice UNI Elektro s.r.o. 15.12.2014
31.12.2014 Vzory tlačív na výpoveď pre zamestnancov
82/1/2014
0.00 € s DPH Obec Hrabušice Judr. Marek Kúkelčík - advokát 26.12.2014
31.12.2014 Vypracovanie výpovede pre p.Kroščenovú
82/2/2014
0.00 € s DPH Obec Hrabušice Jurd. Marek Kukelčík - advokát 26.11.2014
04.12.2014 licencia informačného systému URBIS
90/2014
1.00 € s DPH Obec Hrabušice Made s.r.o. 18.11.2014
Zobrazených 121 - 135 z celkových 347.
1 2 5 6 7 9 11 12 13 23 24