Obec Hrabušice

Objednávky

Datum zverejnenia Predmet objednávky/Číslo objednávky Cena objednávky Objednávateľ Dodávateľ Dátum objednania
15.04.2016 Program URBIS - evidenčný balík
1.00 € s DPH Obec Hrabušice Made spol. s.r.o. 14.04.2016
11.04.2016 Dodanie a montáž teplovodného kotla
0.00 € s DPH Obec Hrabušice plyn stav Beregházy Milan 07.04.2016
11.04.2016 Spracovanie dokumentácie trvalého dopravného značenia na Podlesku
0.00 € s DPH Obec Hrabušice Automation, s.r.o 30.03.2016
05.04.2016 Vytýčenie telekomunikačných sietí v zmysle vyjadrenia č.6611607487
0.00 € s DPH Obec Hrabušice Slovak Telekom, a.s. 03.04.2016
30.03.2016 Vypracovanie projektového zámeru pre zisťovacie konanie vplyvu na životné prostredie na akciu: "Protipovodňové opatrenie Hrabušický potok - Hrabušice"
0.00 € s DPH Obec Hrabušice Viktor Fabián 30.03.2016
02.03.2016 Plošina na odstránenie zimnej výzdoby v obci Hrabušice
0.00 € s DPH Obec Hrabušice UNI elektro s.r.o 12.01.2016
02.03.2016 Odborná prehliadka a skúška plynových zariadení v objektoch: Obecný úrad, Zdravotné stredisko, Komunitné centrum, budova Pošty, 10 BJ Gaštanová ul.,Hasičská zbrojnica
0.00 € s DPH Obec Hrabušice Ján Tekely 25.01.2016
02.03.2016 Letecké práce v katastri obce Hrabušice - transport materiálu pomocou vrtuľníka Mi-8T, v zmysle cenovej ponuky zo dňa 29.1.2016
0.00 € s DPH Obec Hrabušice TECH-MONT Helicopter company s.r.o 01.02.2016
02.03.2016 Práce v nájomnom byte - demontáž obkladov, vyčistenie, vyspravenie podkladu pod obklad, montáž obkladu - byt 10 BJ, Gaštanová ul. p. Mária Jakubcová
0.00 € s DPH Obec Hrabušice Ján Barnáš 28.01.2016
02.03.2016 Oprava poplachového systému na hlásenie narušenia v knižnici v Hrabušiciach - oprava PSN
0.00 € s DPH Obec Hrabušice LUROTECH, s.r.o. 05.02.2016
02.03.2016 Materiály pre matriku-
100014781
27.73 € s DPH Obec Hrabušice ŠEVT, a.s 02.03.2016
13.04.2015 brúsenie dubových parkiet v tanečnej sále kultúrneho domu
0.00 € s DPH Obec Hrabušice PARKET PEMO 25.03.2015
12.02.2015 Spracovanie odborného posudku strategického dokumentu - Územný plán obce Hrabušice - koncept
0.00 € s DPH Obec Hrabušice Ing. arch. Dušan Grenčanský 05.02.2015
11.02.2015 odbery a rozbory odpadových vôd z ČOV Hrabušice v r. 2015
0.00 € s DPH Obec Hrabušice PROX T.E.C s.r.o. 09.02.2015
12.01.2015 plošina
1/2015
0.00 € s DPH Obec Hrabušice UNI elektro s.r.o. 08.01.2015
Zobrazených 106 - 120 z celkových 336.
1 2 3 4 5 6 8 10 11 12 22 23