Obec Hrabušice

Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
04.11.2012 Zmluva o poskytovani auditorskych sluzieb
1860.00 € s DPH Obec Hrabušice Ing. Daniela Dudová, audítor č. 565 10.10.2012
04.11.2012 Nájom vecí - hrobového miesta
10.00 € s DPH Milan Kroščen Obec Hrabušice 01.10.2012
04.11.2012 Nájom vecí - hrobové miesto
10.00 € s DPH Ľubomíra Špirková Obec Hrabušice 24.09.2012
04.11.2012 Nájom vecí - hrobové miesto
4.00 € s DPH Vít Aksteiner Obec Hrabušice 25.07.2012
04.11.2012 Vypracovanie uzemnoplánovacej dokumentácie obce
1400.00 € s DPH Obec Hrabušice Ing. Slavomír Božoň BSK EUROPE 05.10.2012
24.10.2012 Zmluva o prevádzkovaní infraštrukturálneho majetku verejnej kanalizácie
0.00 € s DPH Obec Hrabušice PROX T.E.C. Poprad s.r.o. 19.10.2012
24.10.2012 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpoctu obce Hrabusice v roku 2012
2000.00 € s DPH TJ Štart Hrabušice Obec Hrabušice 24.10.2012
24.09.2012 Poskytovanie pravnej pomoci
0.00 € s DPH Obec Hrabušice JUDr. Ladislav Strižovský 16.08.2012
24.09.2012 Dohoda o úprave práv a povinností - program revitalizacie krajiny
0.00 € s DPH Obec Hrabušice Správa ciest Košického samosprávneho kraja 28.08.2012
24.09.2012 Zmluva na použitie operátu štátneho mapového diela
0.00 € s DPH Obec Hrabušice Geodetický a kartografický ústav Bratislava 16.08.2012
24.09.2012 Zmluva o nájme domény a webstránky www.slovenskyraj.eu
0.00 € s DPH Obec Hrabušice Mesto Spišská Nová Ves 22.08.2012
21.08.2012 Dotácia pre Jazdecký klub Slovenský raj Hrabušice na zabezpečenie organizácie jazdeckých pretekov
300.00 € s DPH Obec Hrabušice Obec Hrabušice 14.08.2012
10.07.2012 Dodatok k zmluve o úvere č.18/023/01
0.00 € s DPH Obec Hrabušice Prima banka Slovensko, a.s. 10.04.2012
10.07.2012 Dotácia pre Jazdecký klub Malý Majer Hrabušice
300.00 € s DPH Obec Hrabušice Obec Hrabušice 10.07.2012
10.07.2012 Poskytnutie dotácie pre TJ Štart na obnovu posilňovne
500.00 € s DPH Obec Hrabušice Obec Hrabušice 03.07.2012
Zobrazených 646 - 660 z celkových 756.
1 2 40 41 42 44 46 47 48 49 50 51