Obec Hrabušice

Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
13.05.2015 zabezpečenie odbornej praxe študentov študujúcich odborov Sociálna práca a Sociálne služby a poradenstvo FSVaZ UKF v Nitre
0.00 € s DPH Univerzita Konštantína Filozofa - FSVaZ Obec Hrabušice 13.02.2015
13.05.2015 úprava výšky finančného príspevku na prevádzku a finančného príspevku pri odkázanosti
0.00 € s DPH Obec Hrabušice Spišská katolícka charita 27.02.2015
13.05.2015 Úprava výšky finančného príspevku na prevádzku a finančného príspevku pri odkázanosti
0.00 € s DPH Obec Hrabušice Spišská katolícka charita 14.04.2015
13.05.2015 poskytnutie finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie v centre voľného času
0.00 € s DPH Obec Hrabušice Základná škola 20.04.2015
14.04.2015 Dodávka a montáž kamerového systému
Zmluva o dielo
12807.50 € s DPH Obec Hrabušice Rastislav Vall 16.03.2015
14.04.2015 Dodávka propagačného tovaru odberateľovi
Kúpno-predajná zmluv
0.00 € s DPH Obec Hrabušice RIVERA s.r.o. Rožňava 17.03.2015
13.04.2015 zriadenie spoločného obecného úradu na výkon štátnej správy na úseku školstva
Dodatok č. 9
0.00 € s DPH Obec Hrabušice Spoločný školský úrad 02.02.2015
13.04.2015 Finančná dotácia na činnosť
Zmluva o poskyt.dot.
1000.00 € s DPH TJ Štart Hrabušice Obec Hrabušice 13.04.2015
25.03.2015 Výkon odborných činností vo verejnom obstarávaní a odborné poradenstvo
0.00 € s DPH Obec Hrabušice Ing. Mária Pokrývková 24.02.2015
25.03.2015 Výkon odb. činností vo VO pre Projekty: Podpora soc. inklúzie a Príležitosť v obci krajšie žiť
2000.00 € s DPH Obec Hrabušice Ing. Mária Pokrývková 24.02.2015
25.03.2015 zhotovenie geodetických prác pre obec Hrabušice
0.00 € s DPH Obec Hrabušice GEOKAN s.r.o. 27.02.2015
23.03.2015 Dotácia na činnosť TJ Štart Hrabušice
1500.00 € s DPH TJ Štart Hrabušice Obec Hrabušice 23.03.2015
16.03.2015 Rekonštrukcia chodníka pred ZŠ Hrabušice
01-03/2015
13024.72 € s DPH Obec Hrabušice Krypton s.r.o. 10.03.2015
16.03.2015 Úprava plochy pri obecnom úrade Hrabušice
02-03/2015
35777.41 € s DPH Obec Hrabušice Krypton s.r.o. 11.03.2015
12.03.2015 Dodatok v článku VII, t.j. Záverečné ustanovenia sa doplní bodom 8 -strpieť výkon kontroly
Dodatok
0.00 € s DPH Obec Hrabušice Miva Market Smižany 06.03.2015
Zobrazených 646 - 660 z celkových 983.
1 2 40 41 42 44 46 47 48 65 66