Obec Hrabušice

Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
29.01.2012 Dodatok č.10 k zmluve o zbere, odvoze a zneškodňovaní komunálneho odpadu z obce s účinnosťou od 1.1.2012
0.00 € s DPH Obec Hrabušice Brantner Nova s.r.o. 02.01.2012
29.01.2012 Dodatok č.14 k Zmluve o zbere, odvoze a zneškodňovaní komunálneho odpadu v obci s platnosťou od 1.1.2012. Zmena článku III, bodu 1,2,3 a 6.
0.00 € s DPH Obec Hrabušice Brantner Nova s.r.o. 29.11.2011
29.01.2012 Dodatku č.1/2012 k Zmluve o zabezpečovaní poskytovania sociálnej služby - opatrovateľskej služby.
0.00 € s DPH Obec Hrabušice Spišská katolícka charita 30.12.2011
15.01.2012 Prenájom hrobového miesta na 10 rokov
10.00 € s DPH Obec Hrabušice Obec Hrabušice 09.01.2012
15.01.2012 Realizácia prác druhého projektu Programu revitalizácie krajiny
20000.00 € s DPH Obec Hrabušice Obec Hrabušice 16.12.2011
05.01.2012 Manažment procesu verejného obstarávania pre Zberný dvor Hrabušice
8800.00 € bez DPH Obec Hrabušice LUURTIP, s.r.o 16.12.2012
30.12.2011 Zmluva o dielo
9800.00 € Obec Hrabušice Ing. Katarína Šteinerová 10.10.2011
30.12.2011 Zmluva o poskytnutí dotácie
3000.00 € Telovýchovná jednota Štart Hrabušice Obec Hrabušice 28.12.2011
15.12.2011 Zmluva o pripojení k distribučnej sieti
8008101111
0.00 € Obec Hrabušice SPP - distribúcia, a.s. 29.11.2011
15.12.2011 Zmluva o dodávke plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie
9104453421
0.00 € Obec Hrabušice SPP, a.s. 15.12.2011
15.12.2011 Dodatok č. 01 k Zmluve o dodávke plynu
9104453421
0.00 € Obec Hrabušice SPP, a.s. 15.12.2011
07.12.2011 Zmluva o prevádzkovaní infraštrukturálneho majetku
30112011P
1200.00 € Obec Hrabušice PROX T.E.C. Poprad, s.r.o. 01.12.2011
01.12.2011 Zmluva o nájme pozemku
1118.50 € Obec Hrabušice Rímsko-katolícka cirkev 08.11.2011
01.12.2011 Zmluva o poskytnutí dotácie
3000.00 € Obec Hrabušice Telovýchovná jednota Štart Hrabušice 29.07.2011
29.11.2011 Úprava výšky finančného príspevku na prevádzku a finančného príspevku pri odkázanosti
3/2011
9168.60 € s DPH Obec Hrabušice Spišská Katolícka charita 01.11.2011 01.11.2011
Zobrazených 646 - 660 z celkových 691.
1 2 39 40 41 42 44 46 47