Obec Hrabušice

Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
17.03.2013 Zber, odvoz a zneškodnenie KO
0.00 € s DPH Obec Hrabušice Stein 23.01.2013
18.02.2013 Nájom hrobového miesta pre Anna Bieleková
10.00 € s DPH Anna Bieleková Obec Hrabušice 29.01.2013
18.02.2013 Nájom hrobového miesta pre Anna Fedáková
10.00 € s DPH Anna Fedáková Obec Hrabušice 12.02.2013
18.02.2013 Nájom hrobového miesta pre Anna Kokyová
20.00 € s DPH Anna Kokyová Obec Hrabušice 05.02.2013
04.02.2013 Nájom hrobového miesta pre Rudolf a Marta Popadič
20.00 € s DPH Rudolf Popadič Obec Hrabušice 16.04.2012
04.02.2013 Nájom hrobového miesta pre Anna Čudeková
10.00 € s DPH Marta Čudeková Obec Hrabušice 28.01.2013
04.02.2013 Nájom hrobového miesta pre Augustín a Mária Olečák
10.00 € s DPH Anna Florková Obec Hrabušice 02.11.2012
04.02.2013 Nájom hrobového miesta pre Gustáva Ozvalda
10.00 € s DPH Viera Harmanová Obec Hrabušice 29.10.2012
04.02.2013 Nájom hrobového miesta pre Peter, Júlia a Monika Martišovič
20.00 € s DPH Peter Martišovič Obec Hrabušice 06.11.2012
04.02.2013 Nájom hrobového miesta pre Rudolf a Peter Mianovsky
10.00 € s DPH Jozef Mianovský Obec Hrabušice 25.01.2013
04.02.2013 Nájom hrobového miesta pre Rudolf Švirloch
20.00 € s DPH Alžbeta Švirlochová Obec Hrabušice 01.10.2012
04.02.2013 Nájom hrobového miesta pre Emily Petrovičovú
10.00 € s DPH Jaroslav Petrovič Obec Hrabušice 21.01.2013
04.02.2013 Nájom hrobového miesta pre Jarko Popadič
10.00 € s DPH Rudolf Popadič Obec Hrabušice 16.04.2012
04.02.2013 Zmena k k Zmluve o spolupráci v rámci národného projektu
0.00 € s DPH Obec Hrabušice Fond sociálneho rozvoja 15.01.2013
20.01.2013 Kúpa nehnuteľnosti a to pozemky parcely č. EKN 1757/14 o výmere 636 m2
3180.00 € s DPH Obec Hrabušice Obec Hrabušice 17.12.2012
Zobrazených 646 - 660 z celkových 786.
1 2 40 41 42 44 46 47 48 52 53