Obec Hrabušice

Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
23.11.2011 poskytnutie technickej služby v rozsahu činností zabezpečovacích alebo poplachových systémov
1101082011
1705.09 € Obec Hrabušice GLOBAL COMMUNICATIONS s.r.o. 11.08.2011
23.11.2011 vypracovanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok pre verejný sektor
02/11/2011
2000.00 € Obec Hrabušice Ing. Ján Ondarišin 04.11.2011
23.11.2011 Zmluva o poskytnutí dotácie
1000.00 € Obec Hrabušice Rímsko-katolícka cirkev 15.11.2011
18.10.2011 Zmluva o poskytovaní audítorských služieb
1800.00 € Obec Hrabušice Ing. Daniela Dudová 17.10.2011
13.10.2011 poistná zmluva na poistenie majetku
21-4-1138
287.88 € Obec Hrabušice Union poisťovňa a.s. 12.10.2011
13.10.2011 Dodatok č. 1 k poistnej zmluve č. 21 4 618 poistenie majetku
21 4 618
1640.68 € Obec Hrabušice Union poisťocvňa a.s. 12.10.2011
12.10.2011 nájom časti cesty III/53614 v k.ú. Hrabušice
17/2011/NZ
1.00 € Obec Hrabušice Správa ciest Košického samosprávneho kraja 12.10.2011
12.10.2011 dodatok k zmluve o zbere, odvoze a zneškodňovaní komunálneho odpadu
6000/04/V-1
0.00 € Obec Hrabušice Brantner Nova s.r.o. 31.08.2011
28.09.2011 výmena plastových okien, dverí a doplnkov na zdravotnom stredisku a materskej škôlke
20000.00 € Obec Hrabušice SLOVAKTUAL 09.09.2011
07.09.2011 Úhrada ekonomicky oprávnených nákladov.
0.00 € Obec Hrabušice Zariadenie pre seniorov 02.09.2011
07.09.2011 Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy
0.00 € Obec Hrabušice Východoslovenská distribučná a.s. 01.08.2011
22.08.2011 Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd.
0.00 € Obec Hrabušice Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. 28.07.2011
08.08.2011 Dodatok č. 12 k zmluve o zbere, odvoze a zneškodňovaní komunálneho odpadu z obce Hrabušice.
0.00 € Obec Hrabušice Brantner Nova, s.r.o. 08.07.2011
11.07.2011 Zmluva o poskytnutí dotácie.
3000.00 € Obec Hrabušice Telovýchovná jednota Štart Hrabušice 29.07.2011
11.07.2011 Dodatok č. 5 ku kúpnej zmluve o odbere elektrickej energie č. 286/06/KZ/DS.
269340.00 € Obec Hrabušice Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. 01.01.2011
Zobrazených 661 - 675 z celkových 691.
1 2 39 40 41 42 43 45 47