Obec Hrabušice

Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
20.01.2013 Predaj nehnuteľností
5.00 € s DPH Obec Hrabušice Obec Hrabušice 17.12.2012
20.01.2013 Užívanie SW produktu SMOS
0.00 € s DPH Obec Hrabušice REMEK, s.r.o, 06.12.2012
28.12.2012 Zmluva o dielo
0.00 € s DPH Obec Hrabušice Ing. Arch. Ján Bátora 21.12.2012
28.12.2012 Zmluva o poskytnutí dotácie uzatvorená na základe §51 Občianskeho zákonníka
200.00 € s DPH Stolnotenisový športový klub Hrabušice Obec Hrabušice 19.12.2012
28.12.2012 z rozpočtu obce Hrabušice v roku 2012
1000.00 € s DPH Telovýchovná jednota Štart Hrabušice Obec Hrabušice 19.12.2012
28.12.2012 Zmluva o spolupráci
0.00 € s DPH Obec Hrabušice Fond sociálneho rozvoja 06.12.2012
28.12.2012 Dodatok č.1/2013
6249.12 € s DPH Obec Hrabušice Spišská katolícka charita 15.12.2012
28.12.2012 k Zmluve o zbere, odvoze a zneškodňovaní komunálneho odpadu z obce Hrabušice č. 6000/04/V-1
0.00 € s DPH Obec Hrabušice Brantner Nova, s.r.o., 28.11.2012
16.12.2012 Mandátna zmluva
1400.00 € s DPH Obec Hrabušice Ingl Slavomír Božoň BSK EUROPE 05.10.2012
16.12.2012 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie
2000.00 € s DPH Obec Hrabušice Obec Hrabušice 05.12.2012
16.12.2012 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie medzi obcou Hrabušice a ZŠ s MŠ Hrabušice
300.00 € s DPH Obec Hrabušice Obec Hrabušice 05.12.2012
16.12.2012 Zmluva o používaní SW č. 2000/531
721.20 € s DPH Obec Hrabušice REMEK, s.r.o. 12.11.2011
16.12.2012 k zmluve č. 1/2012 o zabezpečení poskytovania sociálnych služieb
0.00 € s DPH Obec Hrabušice Obec Hrabušice 20.09.2012
16.12.2012 k zmluve č. 10/2005 o zriadení spoločného obecného úradu na výkon štátnej správy na úseku školstva.
0.00 € s DPH Obec Hrabušice Obec Smižany 30.10.2012
08.11.2012 Zmluva o poskytnutí dotácie
200.00 € s DPH Stolnotenisový športový klub obce Hrabušice Obec Hrabušice 07.11.2012
Zobrazených 661 - 675 z celkových 786.
1 2 41 42 43 45 47 48 49 52 53