Obec Hrabušice

Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
12.03.2015 V príl. č. 2 "Predmet zmluvy NFP" sa nahrádza tab. č. 7 rozpočet projektu novou tabuľkou s názvom "Rozpočet projektu"
2015/321/2014-IZ-4.0
0.00 € s DPH Obec Hrabušice Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 12.03.2015
10.03.2015 Požičanie peňazí
2015
20000.00 € s DPH Autocamping Podlesok s.r.o. Obec Hrabušice 09.03.2015
25.02.2015 Objednávanie plánovaného množstva el. energie, zabezpečovať revízie el. zariadenia a bleskozvodu
50.00 € s DPH Obec Hrabušice Rastislav Vall 23.02.2015
18.02.2015 Nájom pozemkov
0.00 € s DPH Obec Hrabušice Pozemkové spoločenstvo, Bývalý urbariát Hrabušice 11.02.2015
18.02.2015 Nájom pozemkov
0.00 € s DPH Obec Hrabušice Pozemkové spoločenstvo, Bývalý urbariát Hrabušice 11.02.2015
12.02.2015 výkon pracovnej zdravotnej služby
0.00 € s DPH Obec Hrabušice MEDISON, s.r.o. 31.12.2014
11.02.2015 nájom hmotného investičného majetku
1.00 € s DPH Autocamping Podlesok s.r.o. Obec Hrabušice 01.01.2014
11.02.2015 poskytovanie poradenských služieb, technickej a spolupráca pri príprave projektov
90.00 € s DPH Obec Hrabušice INTERPROFIS, s.r.o. 15.01.2015
09.02.2015 úprava výšky finančného príspevku na prevádzku a finančného príspevku pri odkázanosti
1/2015
7811.40 € s DPH Obec Hrabušice Spišská katolícka charita 19.12.2014
02.02.2015 zmluva na zámenu pozemkov
0.00 € s DPH Obec Hrabušice Petra Čiliková 15.12.2014
30.01.2015 Zhotovenie rozvojového dokumentu obce
2015
8000.00 € s DPH Obec Hrabušice W-ECOPOWER s.r.o. 29.01.2015
28.01.2015 stavebné práce na zákazke v rámci projektu "Intenzifikácia ČOV Hrabušice"
1/2015
627000.00 € s DPH Obec Hrabušice Eiffage Construction Slovenská republika, s.r.o. 27.01.2015
23.01.2015 Dotácia na činnosť TJ Štart Hrabušice
2015
1000.00 € s DPH TJ ŠTART Hrabušice Obec Hrabušice 22.01.2015
23.01.2015 Dotácia na činnosť TJ Štart - pokračovanie
2015
1000.00 € s DPH TJ ŠTART Hrabušice Obec Hrabušice 22.01.2015
22.01.2015 na činnosť TJ Štart v r. 2015
2015
1000.00 € bez DPH TJ Štart Hrabušice Obec Hrabušice 22.01.2015
Zobrazených 661 - 675 z celkových 983.
1 2 41 42 43 45 47 48 49 65 66