Obec Hrabušice

Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
04.07.2011 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na realizáciu prác prvého realizačného projektu: Program revitalizácie krajiny a integrovaného manažmentu povodí Slovenskej republiky pre rok 2011.
92700.00 € Obec Hrabušice Úrad vlády Slovenskej republiky 01.06.2011
30.06.2011 Zmluva o kontokorentnom úvere č. 18/043/10, dodatok č. 1.
165.97 € Obec Hrabušice Dexia banka Slovensko, a.s. 29.06.2011
22.06.2011 Zmluva o poskytovaní služieb: audit konsolidovanej účtovnej závierky obce Hrabušice za rok 2010 a audit údajov vo výročnej správe v súlade s auditovanou účtovnou závierkou.
1300.00 € Obec Hrabušice Ing. Jozef Majerčík 14.06.2011
20.06.2011 Prevod vlastníckeho práva pozemku na liste vlastníctva č. 591, parc. č. 1882/2 ako parcela registra C o výmere 49 m2 a novovytvorená parc. č. 1887/3 o výmere 9 m2.
1914.00 € Obec Hrabušice Anton Grigliak, Eva Grigliaková 06.06.2011
15.06.2011 Prevod vlastníckeho práva na druh pozemku zastavené plochy a nádvoria, list vlastníctva č. 1, parc. č. 1208 ako parcela registra C o výmere 31 m2.
1023.00 € Obec Hrabušice Eduard Lička, RNDr. Mária Ličková 29.04.2011
30.05.2011 Zabezpečenie spotreby elektrickej energie
45.00 €/mesiac Obec Hrabušice Samuel Plichta 16.05.2011
Zobrazených 661 - 666 z celkových 666.
1 2 37 38 39 40 41 42 43 45 Nasledujúca »