Obec Hrabušice

Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
18.07.2017 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Hrabušice v roku 2017
4500.00 € s DPH Telovýchovná jednota Štart Hrabušice Obec Hrabušice 18.07.2017
13.07.2017 Dodatok č. 2 Zberný dvor Hrabušice
OPKZP-PO1-SC111-2016
0.00 € s DPH Obec Hrabušice Ministerstvo životného prostredia SR 20.06.2017
10.07.2017 Dodávka plynu
861/2017
0.00 € s DPH Obec Hrabušice innogy Slovensko,s.r.o. 10.07.2017
10.07.2017 Združená dodávka plynu - dodatok
0.00 € s DPH Obec Hrabušice innogy 10.07.2017
10.07.2017 Dodatok č. 19 k zmluve
6000/04/V-1
0.00 € s DPH Obec Hrabušice Brantner Nova s.r.o 20.06.2017
10.07.2017 Dodatok č. 1 Zberný dvor v obci Hrabušice
SC111-2016-10/102
0.00 € s DPH Obec Hrabušice Ministerstvo životného prostredia SR 15.06.2017
04.07.2017 Umelecké vystúpenie 6.8.2017
623/2017
2500.00 € s DPH Obec Hrabušice Galgan MUSIC s.r.o. 22.06.2017
03.07.2017 Predaj pozemkov vo vlastníctve obce Hrabušice vo výmere 12 m2
589/2017
167.00 € s DPH Ing. Daniel Jendral a Martina Jendrálová Obec Hrabušice 03.07.2017
03.07.2017 Dodávka a montáž detského ihriska
780/2017
19307.35 € s DPH Obec Hrabušice EXIMAX, s.r.o. 28.06.2017
26.06.2017 Terénna sociálna práca a terénna práca
2017/000723-001
0.00 € s DPH Obec Hrabušice MVSR úrad splnomocnenca vlády pre RK 26.06.2017
26.06.2017 Dodatok č.1 Zberný dvor v obci Hrabušice
SC111-2016-10/102
0.00 € s DPH Obec Hrabušice Ministerstvo životného prostredia SR 15.06.2017
12.06.2017 úprava výšky fin.príspevku na prevádzku a fin.príspevku pri odkázanosti
Dodatok 4/2017
18880.24 € s DPH Obec Hrabušice Spišská katolícka charita 08.04.2017
12.06.2017 Úprava výšky fin.príspevku na prevádzku a fin.príspevku pri odkázanosti
Dodatok 5/2017
19791.34 € s DPH Obec Hrabušice Spišská katolícka charita 15.05.2017
07.06.2017 prenájom hrobového miesta
10.00 € s DPH Jolana Kroščenová Obec Hrabušice 31.05.2017
05.06.2017 Prenájom hrobového miesta
20.00 € s DPH Daniela Pilarčíková Obec Hrabušice 05.06.2017
Zobrazených 61 - 75 z celkových 666.
1 2 3 5 7 8 9 44 45