Obec Hrabušice

Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
01.03.2017 Prenájom hrobového miesta
10.00 € s DPH Jaroslav Kroščen Obec Hrabušice 18.01.2017
28.02.2017 Zriadenie vecného bremena
117/2017/6/1
0.00 € s DPH Obec Hrabušice Miloš Urban 06.02.2017
28.02.2017 Dodatkom sa mení "Nájomná zmluva o nájme pozemkov" a to pozemkov v lokalite Podlesok.
0.17 € s DPH Obec Hrabušice Pozemkové spoločenstvo Bývalý urbariát Hrabušice 21.02.2017
28.02.2017 Týmto dodatkom sa mení "Nájomná zmluva o nájme pozemkov" a to parcely registra "E"
24895.44 € s DPH Obec Hrabušice Pozemkové spoločenstvo Bývalý urbariát Hrabušice 21.02.2017
24.02.2017 Obec Hrabušice poskytuje príjemcovi finančnú dotáciu, ktorá bude použitá na náklady spojené s realizáciou projektu: na činnosť TJ Štart Hrabušice v r. 2017
5000.00 € s DPH Obec Hrabušice Telovýchovná jednota Štart Hrabušice 24.02.2017
22.02.2017 Poskytovateľ sa bude podieľať na podpore a rozvoji záujmového vzdelávania detí a mládeže v Centre voľného času, Hutnícka 18, SNV
0.00 € s DPH Obec Hrabušice Centrum voľného času 20.02.2017
20.02.2017 Poskytovanie služieb externého riadenia s názvom "Zberný dvor" v obci Hrabušice.
5875.20 € s DPH Obec Hrabušice RamontBuilding s.r.o. 20.02.2017
20.02.2017 Dodávka vody verejným vodovodom
401/225/16P
0.00 € s DPH Obec Hrabušice Podtatranská vodáresnká spoločnosť, a.s. 20.02.2017
17.02.2017 prenájom pozemkov vo vlastníctve KSK na výstavbu Chodníka pre peších (Pošta - Mýto)
11/02/2017/SNV
1.00 € s DPH Obec Hrabušice Správa ciest KSK 09.02.2017
16.02.2017 zriadenia vecného bremena do budúcna
117/2017/4
0.00 € s DPH Obec Hrabušice Ľudmila Gromadová a spol 07.02.2017
16.02.2017 Zriadenie vecného bremena do budúcna
117/2017/12
0.00 € s DPH Obec Hrabušice Angela Suráková 06.02.2017
16.02.2017 Zriadenie vecného bremena do budúcna
117/2017/2
0.00 € s DPH Obec Hrabušice Terezia pirožeková a spol. 06.02.2017
16.02.2017 Zriadenie vecného bremena do budúcna
117/2017/6
0.00 € s DPH Obec Hrabušice Miloš Urban a spol. 06.02.2017
16.02.2017 Zriadenie vecného bremena do budúcna
117/2017/5
0.00 € s DPH Obec Hrabušice MUDr. Ján Jedinák a spol. 06.02.2017
16.02.2017 Zriadenie vecného bremena
117/2017/1
0.00 € s DPH Obec Hrabušice Peter Klein 06.02.2017
Zobrazených 121 - 135 z celkových 666.
1 2 5 6 7 9 11 12 13 44 45