Obec Hrabušice

Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
25.05.2017 Nájomná zmluva - byt
609/2017
111.00 €/mesiac s DPH Petr Tešný s manželkou Stelou Obec Hrabušice 25.05.2017
25.05.2017 Prenájom hrobového miesta
10.00 € s DPH František Hadušovský Obec Hrabušice 02.05.2017
25.05.2017 Prenájom hrobového miesta
40.00 € s DPH Štefan Kukura Obec Hrabušice 24.04.2017
25.05.2017 Prenájom hrobového miesta
40.00 € s DPH Katarína Fridmanská Obec Hrabušice 25.04.2017
25.05.2017 Prenájom hrobového miesta
10.00 € s DPH Anna Sumerlingová Obec Hrabušice 03.05.2017
25.05.2017 Prenájom hrobového miesta
10.00 € s DPH Anna Sumerlingová Obec Hrabušice 03.05.2017
25.05.2017 Prenájom hrobového miesta
20.00 € s DPH Alena Paľuchová Obec Hrabušice 13.04.2017
25.05.2017 Prenájom hrobového miesta
10.00 € s DPH Alena Paľuchová Obec Hrabušice 13.04.2017
16.05.2017 Zmluva na výkon vybraných činností veterinárnej asanácie
Zmluva veterinár.asa
0.00 € s DPH Obec Hrabušice TD s.r.o. 15.05.2017
15.05.2017 Zmluva o poskytnutí dotácie - dotácia na činnosť TJ Štart Hrabušice
Zmluva o poskyt.dot
3000.00 € s DPH TJ Štart Obec Hrabušice 15.05.2017
12.05.2017 Zmluva o poskytnutí dotácie
Zmluva o poskyt.dot
1000.00 € s DPH Občianske združenie Pestovateľ a chovateľ Obec Hrabušice 03.04.2017
25.04.2017 Obec poskytuje príjemcovi finančnú dotáciu vo výške 2000 €, ktorá bude použitá na náklady spojené s realizáciou projektu činnosť Stolnotenisového športového klubu obce Hrabušice v r. 2017
2000.00 € s DPH Obec Hrabušice Stolnotenisový športový klub obce Hrabušice 24.04.2017
12.04.2017 Poskytovateľ sa zaväzuje vykonávať komplexnú odbornú poradenskú a konzultačnú činnosť v oblasti verejného obstarávania pre objednávateľa
0.00 € s DPH Obec Hrabušice ZIKRA s.r.o. 11.04.2017
10.04.2017 Predmetom je dodávka pitnej vody, takisto ručiteľské prehlásenie vlastníka voči dodávateľovi o úhrade dlhov za vodné a stočné.
508/225/17P
0.00 € s DPH Obec Hrabušice Podtatranská vodáresnká spoločnosť, a.s. 17.03.2017
07.04.2017 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať nasledovné dielo: " Multifunkčné ihrisko v priestoroch obce Hrabušice"
012/2017
58377.29 € s DPH Obec Hrabušice FUNNY SPORT SLOVENSKO, s.r.o. 07.04.2017
Zobrazených 106 - 120 z celkových 691.
1 2 3 4 5 6 8 10 11 12 46 47