Obec Hrabušice

Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
12.05.2017 Zmluva o poskytnutí dotácie
Zmluva o poskyt.dot
1000.00 € s DPH Občianske združenie Pestovateľ a chovateľ Obec Hrabušice 03.04.2017
25.04.2017 Obec poskytuje príjemcovi finančnú dotáciu vo výške 2000 €, ktorá bude použitá na náklady spojené s realizáciou projektu činnosť Stolnotenisového športového klubu obce Hrabušice v r. 2017
2000.00 € s DPH Obec Hrabušice Stolnotenisový športový klub obce Hrabušice 24.04.2017
12.04.2017 Poskytovateľ sa zaväzuje vykonávať komplexnú odbornú poradenskú a konzultačnú činnosť v oblasti verejného obstarávania pre objednávateľa
0.00 € s DPH Obec Hrabušice ZIKRA s.r.o. 11.04.2017
10.04.2017 Predmetom je dodávka pitnej vody, takisto ručiteľské prehlásenie vlastníka voči dodávateľovi o úhrade dlhov za vodné a stočné.
508/225/17P
0.00 € s DPH Obec Hrabušice Podtatranská vodáresnká spoločnosť, a.s. 17.03.2017
07.04.2017 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať nasledovné dielo: " Multifunkčné ihrisko v priestoroch obce Hrabušice"
012/2017
58377.29 € s DPH Obec Hrabušice FUNNY SPORT SLOVENSKO, s.r.o. 07.04.2017
07.04.2017 Predmetom dodatkov je úprava podmienok kúpy koncového telekomunikačného zariadenia a prípadne tiež úprava osobitných podmienok.
0.00 € s DPH Obec Hrabušice Orange Slovensko, a.s. 09.03.2017
07.04.2017 Dohoda strán na aktivácií účastníckeho programu resp. zmene účastníckeho programu (časť 1)
B0916961
0.00 € s DPH Obec Hrabušice Orange Slovensko, a.s. 06.03.2017
07.04.2017 Dohoda strán na aktivácií účastníckeho programu resp. zmene účastníckeho programu (časť 2)
0.00 € s DPH Obec Hrabušice Orange Slovensko, a.s. 06.03.2017
07.04.2017 Dodatok k Zmluve - kúpa uvedeného zariadenia, slúžiaceho na užívanie elektronických komunikačných služieb
B0916961
0.00 € s DPH Obec Hrabušice Orange Slovensko, a.s. 06.03.2017
07.04.2017 Dodatok k Zmluve - kúpa uvedeného zariadenia, slúžiaceho na užívanie elektronických komunikačných služieb
B0916961
0.00 € s DPH Obec Hrabušice Orange Slovensko, a.s. 06.03.2017
07.04.2017 Finančná dotácia bude použitá na náklady spojené s realizáciou projektu: na činnosť TJ Štart Hrabušice v r. 2017
1500.00 € s DPH Obec Hrabušice Telovýchovná jednota Štart Hrabušice 07.04.2017
03.04.2017 Dotácia bude použitá na náklady spojené s účinnosťou KLUBU ZKS v Hrabušiciach
1000.00 € s DPH Obec Hrabušice KLUB ZKS, zast. Ing. Ján Vlasák 03.04.2017
14.03.2017 Poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť príjemcovi finančné prostriedky z rozpočtových prostriedkov MV SR
1603/2017
15400.00 € s DPH Obec Hrabušice MV SR, Okresný úrad Košice 13.03.2017
10.03.2017 Zmluva o poskytnutí dotácie
Zmluva o poskyt.dot
15000.00 € s DPH Autocamping Podlesok Obec Hrabušice 10.03.2017
10.03.2017 Dodávka plynu, Hlavná č. 237
9106206841
0.00 € s DPH Obec Hrabušice Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 09.03.2017
Zobrazených 91 - 105 z celkových 666.
1 2 3 4 5 7 9 10 11 44 45